Waarom vaccineren?

Vaccinaties zijn een belangrijk middel in de strijd tegen gevaarlijke infectieziekten. Ze beschermen niet alleen uzelf maar ook de mensen rondom u.

In het vaccinatieprogramma zijn alle aanbevolen vaccinaties opgenomen. De Vlaamse overheid stelt deze vacccinaties gratis ter beschikking van artsen die vaccineren. Als u gevaccineerd wordt, wordt dit geregistreerd op een online vaccinatiekaart.

 

Vaccinaties voor specifieke groepen

Vaccinaties voor zwangere vrouwen

Bent u zwanger, dan laat u zich best vaccineren tegen kinkhoest en griep. Die vaccinaties beschermen niet alleen uzelf, maar ook uw baby, zelfs voor de geboorte. Het kinkhoestvaccin laat u best zetten tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Dit vaccin is gratis ter beschikking en in voorraad in onze praktijk.

Vaccinaties voor kinderen

Het basisvaccinatieschema geeft u een overzicht van alle verplichte en aanbevolen vaccinaties voor kinderen en jongeren. De poliovaccinatie is de enige verplichte vaccinatie voor kinderen.

EXTRA INFO HPV vaccinatie jongeren: Sinds schooljaar 19-20 zit HPV vaccinatie vervat in het basisschema en wordt dit toegediend in het eerste jaar secundair.

Een gratis inhaalschema is helaas niet voorzien, echter is er wel een verhoogde terugbetaling voor jongeren die starten met een inhaalschema voor de 19e verjaardag.

Meer info is terug te vinden op https://www.hpvinfo.be/nl/.

Vaccinaties voor ouderen

Vaccinatie tegen griep is sterk aanbevolen voor 65-plussers en voor bewoners van woonzorgcentra. Personen van 50 jaar of ouder komen in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling van het vaccin. Voor bewoners van gesubsidieerde woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen zijn de vaccins gratis.