Op momenten dat wij niet beschikbaar zijn kan u voor dringende gevallen steeds terecht bij de dokter van wacht op het nummer 0900 70 212. Op weekdagen wordt telefonisch besproken waar u wordt verder geholpen indien medische hulp op dat moment noodzakelijk is. In het weekend (vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u) en op feestdagen (avond voor de feestdag 19u tot volgende ochtend 8u) kan u terecht op wachtpost Pallieterland te Transvaalstraat 42, 2500 Lier. http://www.hwpp.be